Offices and ATMs

Offices and ATMs

5 Moldavskaya st., Moscow
scale_1200.png Kuntsevskaya 890 m
scale_1200.png Molodyozhnaya 1580 m

 • 24/7
Microdistr. 2, bld. 17, (Shopping cente Strekoza)
 • 10:00 - 22:00
16 Khimmashevskaya str.
19 Promyshlennaya str.
 • 24/7 (Required pass)
83 Gogolya str.
 • 24/7
1 Mashinostroiteley str.
 • 24/7 (Required pass)
1 Mashinostroiteley, str.
 • 24/7
7 Mira, str (Shopping center Arbat)
 • 8:00 - 20:00
8 Pozharsky str. (LLC LNM)
 • 24/7
8 Pozharsky str.
 • 24/7
10 Pozharsky str.

 • Mon-Thu  09:00 - 18:00
 • Fri 09:00 - 17:00
 • Saturday, Sunday - Weekend


21 Pobedy avenue
 • 08:00 – 23:00
16 Pobedy avenue
 • 09:00 – 21:00
26 Mira str.
 • 09:00 – 22:00
60 Nekrasova str.
 • 24/7 (Required pass)
20 Mira str.

 • 09:00 – 22:00 (Required pass)

20 Mira str.

 • 09:00 – 22:00

3 Tsentralnaya str.

 • 08:00 – 20:00

Sukhodol station, 32
 • 24/7 (Required pass)
132 Tulskaya str., Shopping center Diagonal
 • 09:00 – 22:00
st. 50 years of October, d. 11b (Shopping center Oktyabrskiy)

 • 09:00 – 22:00